Hvem er Keeptrack?

Keeptrack AS har fått støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle et prosesskontrollsystem for å sikre full digital sporbarhet i sjømatindustrien, primært lavtrofiske arter som Tang & tare. Dette er en bransje som allerede skaper milliardverdier globalt, og er sterkt voksende i Norge. Tang- og tare industrien har potensial til å bli en stor aktør bl.a. i det globale mat- og landbruksmarkedet, med et bredt spekter av bruksområder fra mat og dyrefôr til bioteknologi og kosmetikk. Sintef anslår at vi i Norge kan produsere 20 millioner tonn tang og tare til en verdi av 40 milliarder kroner innen 2050. For å komme dit, må bransjen industrialiseres og profesjonaliseres gjennom økt bruk av teknologi for å sikre mer effektiv produksjon og høyere kvalitet på sluttproduktet.

Med profesjonelle investorer på lag og samarbeidspartnere som Arctic Seaweed AS og Norwegian Seaweed Association vil Keeptrack utvikle et skalerbart prosesskontrollsystem som sikrer full sporbarhet gjennom hele prosessen: fra klekkeri, såing og utsetting, kultivering i sjøen, innhøsting, distribusjon og helt fram til sluttbruker. I tillegg vil systemet, bl.a. ved bruk av sensorteknologi, logge viktige kvalitetsdata gjennom produksjonsprosessen.

Keeptrack AS er et datterselskap av Invig AS og del av Gagn konsernet med hovedbase i Ålesund, Norge.

VÅRT MÅL

SPORE PROSESS

Omfattende innsyn i sanntid i alle stadier av tangproduksjonsprosessen, fra morplanten til ferdig produkt

SKAP INNSIKT

Tang bønder og foredlere kan overvåke og administrere alle aspekter av deres operasjoner, og sikre at produktene deres er av høyeste kvalitet og oppfyller alle regulatoriske standarder.

AUTOMATISERE

Automatiserte varsler og varsler som hjelper brukere med å holde oversikt over driften og raskt svare på eventuelle problemer eller bekymringer.

BEDRE SIKKERHET

Robuste sikkerhetsfunksjoner som sikrer integriteten og konfidensialiteten til alle data og prosesser.

DATA I SANNTID

Omfattende innsyn i sanntid i alle stadier av tangproduksjonsprosessen, fra Morplante til ferdig produkt

TILPASSE

Ved å muliggjøre endringer i prosessen kan løsningen passe alle bønder, både store og små. Om du trenger mer data i prosessen kan du enkelt endre dette underveis.

INTEGRASJONER

Hent data fra andre systemer eller send data videre til nye. Gjennom API kan vi sende og motta data

SPORBARHET

For myndighetsinstanser, internt og for kunder. Presenter prosessen for merverdi og enkelhet mot dokumentasjonskrav

Få kontroll på verdikjeden

Fra såing av setteplanten til ferdig produkt vil vår løsning spore og overvåke plantens DNA, plassering, salinitet og PH-verdier. Keeptrack reduserer manuelt arbeid i tillegg til å forbedre produktet for sluttforbrukeren

App tilpasset bruker

Bruk av QR koder i en app kan hver arbeidsstasjon fylle inn korrekt info som kan leses av og kontrolleres fra hovedkontor eller et sentralt dashboard

Hvordan bruke Keeptrack

Få en demo av appen for å hjelpe deg med å koble til det nye økosystemet vårt.

Produktsporbarhet

Produktsporbarhet i tang er viktig av flere årsaker. En av hovedårsakene er mattrygghet. Tang spises ofte rå, så det er viktig å vite hvor det kommer fra og hvordan det ble produsert for å sikre at det er trygt å spise. Produktsporbarhet kan bidra til å identifisere potensielle forurensningskilder og hindre dem i å nå forbrukere.

Mattrygghet

Produktsporbarhet i tang er viktig av flere årsaker. En av hovedårsakene er mattrygghetog IK-MAT. For eksport, så det er viktig å vite hvor det kommer fra og hvordan det ble produsert for å sikre at det er trygt å spise. Produktsporbarhet kan bidra til å identifisere potensielle forurensningskilder og hindre dem i å nå forbrukere.

Bærekraftig oppdrett

Krav fra myndigheter, leverandører og internt for å sikre gode produkter gjør at man må ha kontroll på produktet. Vi jobber for å bistå til å skape bærekraftig oppdrett av tang. Vi jobber tett med NSA

Kvalitet

Sporbarhet kan bistå med å sikre at tang og tare som sluttkunden kjøper er høstet på rett lokasjon til rett tid og er behandlet på en måte som sikrer næringsinnholdet og kvaliteten. Dette er viktig for å sørge for gode, ferske produkter med rett smak og de gitte helseverdier.

DIGITAL HELE VEIEN

Digitalisering av prosessen ved hjelp av sensorer og QR-koder. Alt lagret med en blockchain tankegang. Dette gjør det enkelt for produsenter og sluttbrukere å forstå reisen til produktet fra morplante til ferdige produkter. Målet vårt er å digitalisere hvert trinn i prosessen for å sikre kontroll og korrekte data for hver batch som produseres

BLOGG

KONTAKT OSS

Kontakt oss for mer info. Enten som investor eller Tang-bonde. Vi elsker å spre verdi og informasjon

Scroll to Top