Blog

En forståelse av Keeptrack sin teknologi innen akvakultur

En forståelse av Keeptrack sin teknologi innen akvakultur

KeepTrack er en innovativ teknologibedrift som spesialiserer seg i bruk av avansert UHF-RFID-teknologi og QR-koder for å tilby omfattende sporbarhetsløsninger innen akvakultur, spesielt for dyrking av makroalger. Systemet deres integrerer sømløst med eksisterende infrastruktur for å spore hvert trinn i algedyrkingsprosessen, fra morplante til ferdig produkt.

 

Forståelse av UHF-RFID Teknologi i Akvakultur

UHF-RFID (Ultra High Frequency-Radio Frequency Identification) er en trådløs kommunikasjonsteknologi som bruker elektromagnetiske felt for å overføre data mellom en leser og en tagg festet til et objekt. I akvakultur gir dette mulighet for nøyaktig og effektiv sporing av algebiomasse gjennom hele produksjonskjeden.

 

Anvendelse av QR-Koder og RFID for Sporbarhet

Med KeepTrack kan hver morplante merkes med en unik RFID-tagg eller QR-kode. Når planten går gjennom labfasen, vannkultur, og til slutt prosessering, oppdateres informasjonen på taggen eller koden automatisk. Dette gir full sporbarhet og dokumentasjon av plantens reise, vekstbetingelser, og eventuelle behandlinger den har gjennomgått.

Denne informasjonen kan enkelt deles mellom forskjellige aktører i verdikjeden, fra stiklingsprodusenter til sluttbrukere, sikrer transparens og sporbarhet. For eksempel, hvis en stiklingsprodusent sender tare til en oppdrettsfarm, kan farmen skanne taggen eller koden for å motta all relevant informasjon om taren, inkludert dens opprinnelse og tidligere vekstforhold.

 

Bidrag til Dokumentasjon og Logistikk

Denne automatiserte og digitale måten å dokumentere tarens reise på bidrar til å forenkle logistikk og sikrer at all nødvendig dokumentasjon er lett tilgjengelig. Dette er spesielt viktig i tilfeller der det er strenge krav til sporbarhet og dokumentasjon, som for eksempel i matproduksjon eller farmasøytisk produksjon.

Ved å bruke KeepTrack’s løsning kan akvakulturbedrifter ikke bare oppfylle disse kravene, men også oppnå betydelige effektivitetsgevinster. Automatisering av sporbarhets- og dokumentasjonsprosessene reduserer tidsbruk og menneskelige feil, og sikrer at hvert ledd i verdikjeden har tilgang til oppdatert og nøyaktig informasjon.

Klar for fremtiden.

Å implementere en omfattende sporbarhetsprosess ved hjelp av KeepTrack’s UHF-RFID teknologi og QR-koder er ikke bare en fremtidsrettet løsning, men også et nødvendig skritt for å møte økende krav og forventninger fra myndigheter, partnere og sluttbrukere. Myndigheter stiller stadig strengere krav til sporbarhet i akvakulturbransjen, og ved å benytte KeepTrack’s system kan bedrifter enkelt oppfylle disse kravene og samtidig tilby fullstendig dokumentasjon til Fiskeridirektoratet. I tilfelle produkttilbakekalling gir systemet rask og nøyaktig tilgang til all nødvendig informasjon, noe som minimerer risiko og potensielle kostnader forbundet med slike hendelser.

Videre bidrar KeepTrack til enkel og effektiv håndtering av produksjonsdata, noe som resulterer i en klar oversikt over forventet yield og faktisk innhøstet mengde. Dette gjør det lettere for bedrifter å planlegge og optimalisere produksjonen, samt å rapportere nøyaktige tall til relevante instanser. Produktdatablader og internkontroller blir også enklere å administrere og holde oppdatert, takket være den sentraliserte og automatiserte naturen til KeepTrack’s system.

Samlet sett gir denne omfattende prosessen ikke bare nødvendig dokumentasjon og oppfyllelse av juridiske krav, men også verdifulle innsikter og verktøy for å effektivisere driften, redusere risiko og øke lønnsomheten. Ved å investere i KeepTrack’s avanserte sporbarhetsløsninger, posisjonerer akvakulturbedrifter seg for fremtiden og viser en klar forpliktelse til kvalitet, sikkerhet og ansvarlighet.

Om forfatteren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Share

Contact Us

Contact us for more info. Either as an investor or a farmer. We love to spread value and information

Scroll to Top