Blog

Innovasjonsmidler til Prosesskontrollsystem for Tang- og tare industrien

Innovasjonsmidler til Prosesskontrollsystem for Tang- og tare industrien

Sammen med Digitread Connect AS, Arctic Seaweed AS og Norwegian Seaweed Association har vi i Gagn IoT AS fått støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle et prosesskontrollsystem for å sikre full digital sporbarhet for Tang- og tare industrien.

Denne bransjen skaper allerede milliardverdier globalt, og er sterkt voksende i Norge. Tang- og tare industrien har potensial til å bli en stor aktør bl.a. i det globale mat- og landbruksmarkedet, med et bredt spekter av bruksområder fra mat og dyrefôr til bioteknologi og kosmetikk. Sintef anslår at vi i Norge kan produsere 20 millioner tonn tang og tare til en verdi av 40 milliarder kroner innen 2050. For å komme dit, må bransjen industrialiseres og profesjonaliseres gjennom økt bruk av teknologi for å sikre mer effektiv produksjon og høyere kvalitet på sluttproduktet.

Kultivering og produksjon av makroalger er en sesongbasert næring med svært korte sesonger og et råstoff som har særskilt kort holdbarhet. Dette stiller komplekse krav til produksjonssystemene og krever effektive og skalerbare løsninger på tvers av verdikjeden. Det er viktig med en balansert og integrert verdikjede hvor hvert ledd er skalerbart. Per i dag finnes de mest kritiske flaskehalsene i den siste delen av verdikjeden knyttet til innhøsting/stabilisering og logistikk og distribusjon.

For å unngå risiko for spredning av genetisk materiale er det satt krav om at kildemateriale/morplanter skal hentes innenfor et avgrenset geografisk område i tilknytning til dyrkingsområdet. Dette stiller krav til at råstoffet skal kunne spores helt tilbake til det originale genetiske materialet.

Videre er det viktig for produsenten å kunne vise til full sporbarhet gjennom alle ledd i verdikjeden. For å kunne få dette til må det være mulig å registrere data og lese av informasjon i de forskjellige prosessene og produksjonstrinnene. Informasjonen må kunne finnes igjen hos sluttkunden i form av unike koder.

Prosesskontrollplattformen som utvikles gjennom dette prosjektet, skal løse noen av bransjens utfordringer bl.a. ved at det sikres full sporbarhet gjennom hele prosessen: fra klekkeri, såing og utsetting, kultivering i sjøen, innhøsting, distribusjon og helt fram til sluttbruker. I tillegg vil plattformen, bl.a. ved bruk av sensorteknologi, logge viktige kvalitetsdata gjennom produksjonsprosessen.

Vi har allerede utviklet en proof of concept (POC) løsning som er testet ut av noen av aktørene i bransjen. POC’en består av  en enkel mobil app med funksjonalitet for QR skanning og skjema for registrering av batch data samt lagring av data i skyen.

Prosesskontrollsystemet skal nå kommersialiseres gjennom det nyetablerte ålesundbaserte selskapet Keeptrack AS, og har både et nasjonalt og internasjonalt potensial. Med systemet fra Keeptrack, kan tangoppdrettere og -foredlere overvåke og administrere alle aspekter av virksomheten og sikre at produktene er av høyeste kvalitet og oppfyller alle regulatoriske standarder og en bærekraftig oppdrettspraksis.

Gagn IoT sin industrielle erfaring og forretningsforståelse kombinert med Digitread Connect sin fokus på industriell IoT og spisskompetanse innen programvareutvikling, skyteknologier, dataanalyse og industrielle prosesser sikrer at vi får en robust og fremtidsrettet plattform for satsingen.

I Gagn IoT AS jobber vi med IoT i mange fasetter; som prosjektledere for konseptutvikling, som rådgivere i valg av sensorteknologi og infrastruktur, og som forretningsutviklere og leverandør av nye digitale tjenester og produkter.

Om forfatteren

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Share

Contact Us

Contact us for more info. Either as an investor or a farmer. We love to spread value and information

Scroll to Top